K N A Z . N U

Välkommen till knaz.nu!

Kan man inte vara en bra förebild då får man istället vara ett avskräckande exempel.

// KNAZ.NU
<hko@knaz.nu>

Comments are closed